روز چهارشنبه 13 آبان ماه گروه محیط‌زیست «دهکدۀسبز» در کتابخانه روستای اجوارکلا جلسۀ کتابخوانی داشت. در این گروه افراد زیر شرکت داشتند: زهرا(سارا) دریاباری، کوثرصادقی، زینب باقری، زینب صدیقی، آیدا میرآقازاده، سحر متحدی، فاطمه رضایی، زهرا طالبی، نیلوفر عباسی، زهره اسحاقی، محسن عباسی، سعید علوی، نیما قاسمی، علیرضا مهدوی، […]

آیا می دانید سالک در اثر گزیدگی پشه خاکی به وجود می آید؟ پشه خاکی دو نوع است. پشه خاکی شهری،پشه خاکی روستایی. پشه خاکی روستایی آلودگی دارد، به این دلیل که در محیطی که کود کشاورزی و خاک در آن وجود دارد، آلوده تر است. هنگام کار کردن در […]

کمک به طرح های کانون