خواندن باید مفرح ، جذاب، ساده و راحت باشد. وقتی جذاب باشد، بچه ها دوست دارند این کار را انجام دهند و معمولاً تلاش می کنند این کار را سرعت بخشند. اما اگر خواندن لذتبخش نباشد به کاری عذاب آور تبدیل می شود. مطمئناً هیچ پدر و مادری نمی […]

کمک به طرح های کانون