به دنبال تماس با آقای رییسی پیمانکار ساختمان کتابخانه روستای آبادان صبح شنبه به اتفاق آقای مهندس امینی به ایرانشهر رفتیم. آقای رئیسی به دلیل فوت پدر همسرشان نتوانستند این سفر در ایرانشهر باشند. پس از اسکان در هتل به بخشداری مرکزی برای رسیدگی به نیازهای کتابخانه، انشعاب های […]

   در تاریخ 31/3/95 جلسه با حضور دبیر مرجع ملی و رئیس گروه و سایر اعضاء از نهاد‌های دولتی و نمایندگان سازمان های غیر دولتی تشکیل شد. اهم موضوع های مطرح در جلسه عبارت بودند از: 1-ابلاغ اصلاح آئین نامه سال 83 به آموزش پرورش برای ثبت نام کودکان مهاجر […]

” نامه ای به معلم مدرسه” نام کتاب  مشهوری است که در سال 1967گروهی از دانش آموزان فارغ التحصیل مدرسه باربیانا واقع در دهکده ای در ناحیه توسکان ایتالیا نوشته اند. انتشار این کتاب که در حقیقت اولین سند اعتراض و نارضایتی نوجوانان طبقۀ محروم از نظام آموزشی بود، جنبش […]

شروع سال تحصیلی همیشه همراه با جنب‌و‌جوش است چه برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان چه برای مدیران، معلمان و کارکنان مدارس و چه برای گروه آموزشیاری کانون توسعه فرهنگی کودکان. فعالیت‌های گروه اموزشیاری در طول سال شامل چند مرحله است:                        […]

در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران،غرفۀ کانون توسعه فرهنگی کودکان، معرفِ فعالیت‌های پانزده سالۀ این سازمان در ساخت و تجهیز کتابخانه و توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی برای کودکان در روستاهای محروم کشور بود. تلاش تک‌تک شما عزیزان درمدت برپائی نمایشگاه برای معرفی فعالیت‌های کانون به بازدیدکنندگان ستودنی است. […]

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 پنجمین روز از بیست و نهمین نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب هم چنان روزهای گذشته پر رفت و آمد بود. هر چند در ساعت‌های اولیه روز کمتر سراغی از غرفه نهادهای مروج کتاب گرفته شد اما رفته رفته ترافیک سنگین بازدیدکننده‌ها شامل راهروی Uغربی هم […]

روز بیست اردیبهشت ، ششمین روز نمایشگاه کتاب، تعدادی از بازدید کنندگان با فعالیت های کانون توسعه آشنا شدند. از این میان چند نفری هم اظهار علاقه کردند برای برگزاری کارگاه های آموزشی همراه ما به کتابخانه های روستایی بیایند. افرادی که تمایل به همکاری داشتند،فرم های همکاری را پر […]

کمک به طرح های کانون