ماهنامه پیک کتابدار نشریه ای آموزشی برای کتابداران است که شامل مطالب آموزشی برای کتابداران کتابخانه های روستایی کانون توسعه فرهنگی کودکان و تجربیات این کتابداران است.        پیک کتابدار 1393 جهت دانلود پیک کتابدار شماره دی، بهمن و اسفند 1393 لطفا اینجا کلیک کنید. جهت دانلود پیک کتابدار شماره […]

کمک به طرح های کانون