در اکثر فرهنگ ها ، داستان گفتن و شنیدن از قدیمی ترین رسوم است. داستان ها از نسلی به نسلی گفته و بازگفته شده است. کودکان مانند بزرگسالان از شنیدن داستان لذت می برند. اگر به جمع کودکانی که دور هم نشسته اند و کسی برای آن ها کتاب می […]

کمک به طرح های کانون