آموزش

کانون توسعۀ فرهنگی کودکان برای مخاطبان مختلف کارگاه هایی آموزشی با موضوع های مختلف برگزار می کند.

برنامه های آموزشی معمول و اجرا شده به تفکیک مخاطبان به این شرح است:

•    اعضای داوطلب کانون توسعه و سازمان های مردم نهاد دیگر: ازبدو تأسیس کانون تابه حال آموزش هایی درجهت توانمندسازی کار مشارکتی درجوامع مدنی و نیز کسب مهارت های لازم برای اجرای فعالیت های خاص این سازمان و سازمان های همسو صورت گرفته است که از آن جمله می توان به  کارگاه های آموزش مشارکتی، مدیریت مشارکتی، نقش داوطلب در رشد تشکیلاتی، برنامه ریزی استراتژیک، تسهیلگری در روستا، تسهیلگری درآموزش مشارکتی، مهارت های اجتماعی کودکان، فرهنگ عامه و روش گردآوری فولکلور و چند کارگاه مرتبط با کتابداری و خدمات کتابخانه ای اشاره کرد. اعضای داوطلب کانون بعضی از این آموزش ها را که به توانمندسازی جوامع محلی مربوط می شود، به روستاها انتقال می دهند که دستاورد آن رشد فرهنگی و اجتماعی چشمگیر دراین روستاها بوده است.

•    برنامه های آموزشی ما برای کودکان و نوجوانان در روستاها و مناطق محروم شامل آموزش های غیر رسمی است که باهدف پرورش مهارت های اجتماعی، هنری و شکوفایی استعدادهای این کودکان و درجهت حق دستیابی این کودکان به اطلاعات و آموزش باکیفیت صورت می گیرد. محل برگزاری این کارگاه های آموزشی کتابخانه های روستایی ما هستند. ازجمله کارگاه هایی که تاکنون برای این گروه از مخاطبان اجراشده و به صورت برنامه هایی جاری و آموزش هایی مستمر درآمده اند، می توان از کارگاه های زیر یادکرد: ترویج فرهنگ صلح، مهارت های زندگی، آشنایی با فرهنگ عامه و گردآوری فولکلور بومی، آشنایی با مسائل زیست محیطی، شناخت محیط زیست محلی و گردآوری اطلاعات مربوط به آن و فعالیت های زیست محیطی عملی از جمله روش های گردآوری زباله، آبیاری قطره ای درمناطق کم آب و برگزاری جشن درختکاری سالانه با کشت نهال؛ آموزش بهداشت عمومی و بهداشت دوران بلوغ و زنان، آموزش حقوق کودک با تأکید بر رابطۀ متقابل حق و ومسئولیت، معرفی و آموزش استفاده از کتاب های مرجع و منابع، ترویج خواندن همراه با پرورش مهارت های هنری و نمایش خلاق. برگزاری این کارگاه ها رادرابتدا اعضای داوطلب کانون توسعه و متخصصانی مستقل یا از سازمان های دیگر به عهده دارند و استمرار آن ها به عهدۀ کتابداران کتابخانه های روستایی کانون توسعه است که خود به این منظور آموزش می بینند.

کارگاه هنر

•     برنامه های آموزشی معلمان روستاها و مناطق محروم با هدف توانمندسازی آنان درامر تدریس با کیفیت با استفاده از منابع  غنی، تقویت نگرش ارتباط بین کتابخانه و مدرسه، تقویت ارتباط متقابل خانه و مدرسه و تقویت دانش و مهارت های آنان در آموزش مشارکتی و دانش آموز- مدار براساس حل مسأله، به دو صورت ارائه می شود:
1.    جلسات آشنایی با کتابخانه های کانون توسعۀ فرهنگی کودکان، منابع،  کاربردها و خدمات آن برای مدارس. برگزاری این جلسات را اعضای کانون توسعۀ فرهنگی به عهده دارند.
2.    کارگاه های بازآموزی روش های نوین مشارکتی دانش آموز- مدار که برگزاری آن ها را مدرسان تربیت معلم و مؤلفان کتاب های درسی که به طورداوطلبانه کانون را یاری می دهند، به عهده دارند.

untitled42
•    آموزش کتابداران روستایی بخش عمده و مهمی از کار گروه آموزش و پژوهش ماست که هدف آن توانمندسازی کتابداران روستایی درادارۀ کتابخانه و ارائۀ خدمات کتابخانه ای باکیفیتی مطلوب و با توجه به ویژگی های کتابخانۀ روستایی و فرهنگ جامعۀ روستایی محل خدمت آنان و نیز پیگیری آموزش هایی است که درکتابخانه های آنان به مخاطبان مختلف می شود. این آموزش به چندصورت اجرا می شود:

دوره کتابداران6
1.    دوره های آموزش جمعی کتابداران که با همکاری سازمان های همسو و متخصصان مستقل و اعضای کانون برگزار می شوند. تاکنون پنج دورۀ شش روزه برگزار شده است که هردوره بین بیست تا سی شرکت کننده داشته است. ازجمله موضوع هایی که در این دوره ها تدریس شده است، می توان ازکتابداری و خدمات کتابخانه ای، رشد کودک، آشنایی با ادبیات کودکان،ادبیات کهن، ادبیات عامیانه، گردآوری فولکلور، آموزش خلاق هنر ، نمایش خلاق، برنامه ریزی و مدیریت زمان، خلاقیت، گزارش نویسی و تهیۀ نشریه وکاربردهای رایانه نام برد.
2.    روش دیگر آموزش کتابداران روستایی آموزش های مکاتبه ای است که به صورت نامه یا در ماهنامه ای به نام پیک کتابدار درجهت تقویت آموخته های آنان و ارائۀ توصیه هایی برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت های کتابخانه ای دراختیارکتابداران قرار می گیرد.
3.    روش سوم آموزش فردی کتابداران در محل کتابخانه همراه با تصحیح کار آن هاست که درطی سفرهای سالانۀ اعضای کانون توسعه به روستاها صورت می گیرد.

•    بزرگسالان روستایی، به ویژه زنان روستایی،که بیشتر از مردان درجلسات آموزشی ما شرکت می کنند، گروه دیگری از مخاطبان ما هستند. ازجمله کارگاه هایی که به طور معمول برای این گروه اجرا می شوند عبارتند از: فرزندپروری و رابطۀ عاری از خشونت درخانواده، بهداشت عمومی، جنسی و بارداری و زایمان،شناخت و حفظ محیط زیست وحقوق کودک.

کارگاه خانم ها

•    مددجویان کانون اصلاح و تربیت از بدو تأسیس کانون توسعۀ فرهنگی کودکان، از آموزش های رسمی و غیر رسمی گروه داوطلب این سازمان بهره مند شده اند. برنامه های آموزشی که همکاران داوطلب ما در کانون اصلاح و تربیت اجرا می کنند، عبارتند از: آموزش درس های رسمی، به منظور جلوگیری از افت تحصیلی آنان، ونیز آموزش های غیر رسمی مانند حقوق کودک، کارگاه های مهارت زندگی، آشنایی باقانون، بهداشت فردی، محیط زیست و نیز کارگاه های سفالگری، موسیقی، نقاشی و هنرهای دستی.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

کمک به کتابخانه های عمومی و مراکز آموزشی

از دیگر فعالیت های کانون توسعه فرهنگی کودکان ، اهدای کتاب و کمک به تجهیز و تقویت کتابخانه های عمومی و مدارسِ روستاها و مناطق محروم است. در زیر فهرستی از کتابخانه هایی که از این کمک ها بهره مند شده اند، آمده است:  استان البرز کتابخانۀ عمومی فرهنگسرای روستای […]

کمک به طرح های کانون