بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم

popsience2

مجموعه‌ی بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم، نویسنده: ماروین تالمن، برگردان:شاهده سعیدی، تهران: انجمن ترویج علم ایران، 1392

آموزش علوم نوین براساس تجربیات دست اول دانش آموزان و فعالیت های علمی برنامه ریزی می شود و دانش آموزان در ضمن انجام دادن این فعالیت‌ها که اغلب به صورت گروهی و مشارکتی انجام می شوند، درواقع دانش خود را ” می سازند”. کتاب های درسی که با این رویکرد نوشته می شوند. نیز فقط به پیشنهاد و شرح چند فعالیت محدود در هر فصل اکتفا می کنند و از معلم‌ها و دانش آموزان می خواهند خود فعالیت هایی را طراحی کنند. در بسیاری از کلاس‌ها و مدارس، ممکن است معلم‌ها و دانش آموزان توانایی طرح فعالیت‌ها را نداشته و نیازمند کمک و راهنمایی باشند. دراینجاست که مجموعه ای از فعالیت های علمی و پژوهشی در هر زمینه، مانند آن‌ها که در مجموعه‌ی “بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم” آمده است، به کار می آید.

این مجموعه که به علت گرانی کاغذ و هزینه های چاپ، به صورت کاغذی چاپ نشده و برای دانلود رایگان روی سایت انجمن ترویج علم به نشانی http://www.popscience.ir قرارگرفته، شامل هشت جلد است: آب وهوا؛ ماده و انرژی و ماشین های ساده؛  نور و صوت؛ گیاهان و جانوران؛ زمین و بوم شناسی؛ فضا؛ الکتریسته و مغناطیس. در هرجلد فعالیت های گروهی و فردی به گونه ای ارائه شده است که هم برای دانش آموزان، هم برای معلمان و هم برای والدین قابل استفاده باشد. در فصل پایانی هرکتاب، راهنمایی برای معلم‌ها آمده است که شامل اطلاعات علمی و منابع فارسی برای دسترسی به این اطلاعات و مطالعه‌ی معلم و دانش آموزان است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           شاهده سعیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

گردش تابستانی

یکی از خاطرات به یادماندنی هم برای من و هم برای بچه های کتابخانه در تابستان امسال بود:تابستان بود و تازه درس و امتحان بچه ها تمام شده بود، بنابراین تصمیم گرفتیمگردشی یک روزه برای بچه ها برگزار کنیم. یکی از روزهای اوایل تابستان از بچه ها در دو گروه […]

کمک به طرح های کانون