تأسیس و تجهیز کارگاه های فنی – حرفه ای

كانون توسعه فرهنگی كودكان با همکاری اداره های آموزش و پرورش مناطق در روستاها رشته های كاردانش و فنی- حرفه ای تأسيس و كارگاه های آن ها را تجهيز می كند. اين پروژه در سال ١٣٨1 و در پی درخواست کانون توسعه فرهنگی کودکان برای ایجاد رشتۀ کاردانش در روستای خنگ آغاز شد. پس از برگزاری جلسات مشترك مسئولان اين دو سازمان مجوز احداث این مدارس صادر شد. نتيجۀ اين جلسات مشترك به طور خلاصه به شرح زير است:

اهداف طرح

• ايجاد اشتغال در مناطق روستايی به منظور رفع معضل بيكاری و جلوگيری از مهاجرت روستاييان به شهر
• رشد اقتصاد منطقه
• جلوگيری از افت تحصيلی دانش آموزان در دورۀ دبيرستان كه به علت پراكندگی روستاها و كمبود دبيرستان و هنرستان پيش می آيد.شرايط تأسيس
• مركزی بودن روستای محل تأسيس
• امكان رفت و آمد دانش آموزان به روستای محل تأسيس از نظر بُعد مسافت و تهيۀ وسيلۀ نقليۀ عمومی
• شبانه روزی بودن هنرستان برای استفادۀ دانش آموزانی كه امكان رفت و آمد ندارند.
• همكاری شورای روستای محل تأسيس در راه اندازی و ساير امور مربوط به تجهيز و احداث كارگاه ها
• كمك خيران در ساخت، تجهيز و پشتيبانی
• ايجاد رشتۀ متناسب با نياز منطقه
• همكاری ادارات آموزش و پرورش در تأمين نيروی متخصص، اختصاص كمك سرانه و بخشی از تجهيزات مصرفی هنرستان ها
• همكاری ساير سازمان ها و ادارات دولتی به منظور رفع مشكلات احتمالی

مدارس فنی – حرفه ای و کاردانشی که کانون توسعه با کمک های مردمی تجهیز کرده است:
1-    تأسیس دبیرستان کاردانش و ایجاد دو رشتۀ آب رسانی و گاز رسانی در روستای خُنگ واقع در استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 82-1381 برای پسران، در محل دبیرستان پسرانه.
2-    ایجاد رشتۀ جوشکاری در سال تحصیلی 83-82 برای پسران، در محل دبیرستان پسرانه.
3-    ساختن سولۀ کارگاه برای رشته های فوق با مشارکت آموزش و پرورش با 200 متر مربع بنا در سال 1383.
4-    کمک به راه اندازی رشتۀ کامپیوتر برای دختران در روستای خُنگ و اهدای کتاب های تخصصی و کامپیوتر.
5-    تأسیس رشتۀ تعمیرات تلویزیون در روستای آفریز واقع در استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 87-86 برای پسران در محل دبیرستان پسرانه آیت اله خامنه ای.
6-    کمک به راه اندازی رشتۀ خیاطی، دبیرستان دخترانه ایراندخت.
7-    تجهیز کارگاه رشتۀ بنایی در روستای آفریز از توابع شهرستان قائن در سال تحصیلی 91-90.
8-    کمک به تجهیز کارگاه الکترونیک صنعتی مرکز آموزش فنی – حرفه ای خواهران سنندج.

scan0014 copy

روستای خُنگ

روستای خُنگ، واقع در استان خراسان جنوبی، در شصت كيلومتری بيرجند قرار دارد و دارای مدارس دخترانه و پسرانه در تمام مقاطع تحصيلی و خوابگاه های دخترانه و پسرانه در مقاطع راهنمايی و دبيرستان است كه پذيرای دانش آموزانِ بيست و پنج روستای مجاورند. نخستين كتابخانۀ كانون توسعه فرهنگی كودكان در سال ١٣٨٠ در اين روستا تأسيس شد و از همان سال عده ای از دانش آموزان خوابگاهی تحت پوشش طرح آموزشياری (تأمين بخشی از هزينۀ تحصيلی) قرار گرفتند كه پس از تأسيس رشته های كار دانش، دانش آموزان اين رشته ها هم به آنان اضافه شدند. فعاليت های كانون در خصوص آموزش فنی – حرفه ای در اين رو ستا به شرح زير است:
 
١. تأسيس دبيرستان كاردانش پسران و ايجاد دو رشتۀ تأسيسات آب رسانی و گاز رسانی وتجهيز كارگاه های آن ها در محل دبيرستان پسرانۀ شهيد امين خدایی درسال تحصيلی ١٣٨٣-١٣٨٢ با بيست نفر  دانش آموز.   
٢. ايجاد رشتۀ جوشكاری و تجهيز كارگاه آن در محل دبيرستان پسرانۀ شهيد امين خدایی درسال تحصيلی ١٣٨٤-١٣٨٣.
٣. احداث ساختمان برای رشته های فوق با ٢٠٠ متر زير بنا كه به صورت مشاركتی با ادارۀ آموزش و پرورش بيرجند ساخته شد.
          ٤. كمك به راه اندازی رشتۀ كامپيوتر برای دختران با اهدای كامپيوتر و كتاب های تخصصی.
scan0018 copy
 روستای آفريز
روستای آفريز در پنجاه كيلومتری شهرستان قائن، در استان خراسان جنوبی واقع شده است.اين روستا بيش از شش هزار نفر جمعيت دارد و با برخورداری از مدارسی در مقاطع تحصيلی آمادگی تا پيش دانشگاهی، دانشگاه پيام نور و خوابگاه های پسرانه پذيرای دانش آموزانی از بيست روستای اطراف است.
كانون توسعه فرهنگی كودكان تاكنون، چهار رشتۀ كاردانش در سه روستا تأسيس کرده است. هم چنین دو سولۀ کارگاهی ساخته و چهار کارگاه را تجهیز کرده است.فعاليت های ديگری هم انجام داده است كه شرح آن ها در زير می آيد. هزينۀ كليۀ اين برنامه ها و فعاليت ها از كمك های فرهنگ دوستان تأمين شده است و درخواست های بسياری از سوی روستاهای مختلف دريافت شده كه پاسخگويی به آن ها مستلزم كمك ها و مشاركت بيشترافراد وسازمان های فرهنگ پرور است.

untitled32

رشتۀ كاردانش تعميرات تلويزيون و دستگاه های الكترونيكی با اهدای تجهيزات سه ميز كارگاهی از سوی یاری دهندگان كانون توسعه فرهنگی كودكان در سال تحصيلی ٨٧-٨٦ در ساختمان دبيرستان پسرانۀ آيت ا.. خامنه ای افتتاح شد و آغاز به كار كرد. بيست و پنج دانش آموز در اين رشته تحصيل می كنند و اين كارگاه نياز به تجهيزات بيشتری دارد كه تهيۀ آن ها از برنامه های جاری كانون است.

در تابستان 87-86 با دو برابر شدن تعداد دانش آموزان یک میز مجهز به تجهیزات رشتۀ تعمیرات تلویزیون و دستگاه های الکترونیکی به این مدرسه اهداء شد.

untitled33

روستای فهرج

روستای فهرج در شصت كيلومتری شهرستان بم در استان كرمان واقع شده است. جمعيت كل اين روستا حدود ٩٧٠٠ نفر و جمعيت دانش آموزی آن ٥٣٠٣ نفراست كه از بيست و شش روستای اقماری به آنجا می آيند.فهرج دارای مدارسی در تمام مقاطع تحصيلی و يك مؤسسۀ آموزش عالی است.

كانون توسعه فرهنگی كودكان پس از زلزلۀ دی ماه ١٣٨١ در سه منطقۀ شهر بم، كتابخانۀ چادری برپا كرد كه پس از دوسال تجهيزات آن ها را به روستای فهرج انتقال داد.

روستای فهرج دارای رشته های كاردانش پسران، جوشكاری، تراشكاری، برق ساختمان و بنايی است. ادارۀ آموزش و پرورش اين روستا برای احداث كارگاه های لازم برای اين رشته های از پيش موجود از كانون توسعه فرهنگی كودكان تقاضای مساعدت كرد كه اين سازمان با جلب پشتيبانی مالی اتحاديۀ صادر كنندگان و واردكنندگان ميوه و تره بار و گل ونهال ايران كارگاهی در این روستا احداث کرد كه امید است در سال تحصيلی 88-87 به بهره برداری برسد.

در حال حاضر هنرستان کاردانش پسرانۀ خُنگ دارای رشته های تأسیسات آبرسانی و گاز رسانی و آب گرم کن خورشیدی، جوشکاری برق و گاز است و در چهار دوره، مجموعاً 152 فارغ التحصیل بیرون داده است. این هنرستان یک سال پس از تأسیس در کل منطقۀ خراسان جنوبی نمونه شناخته شده و یکی از دانش آموزان آن به نام علیرضا زراعت در رشتۀ تأسیسات آبرسانی و گازرسانی در منطقه رتبۀ اول را به دست آورده است .
عدۀ زیادی از فارغ التحصیلان این مدرسه پس از اتمام تحصیلات ، به ویژه در منطقۀ خود مشغول به کار شده اند. مثلاً از چهل نفر فارغ التحصیل سال تحصیلی 86-85، شانزده نفر جذب بازار کار ، سه نفر مشغول به تحصیل در دانشگاه ها و مدارس عالی و بقیه به خدمت نظام وظیفه اعزام شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

تجهیز آزمایشگاه های دبستانی

هدف: کمک به آموزش علوم تجربی و ریاضی در دبستان های روستایی به روش عملی، خلاق، مشارکتی و حل مسأله، با تهیۀ وسایل آزمایشگاهی و برگزاری دوره های لازم برای معلمان و مدیران . ضرورت اجرای طرح : آموزش علوم تجربی دردورۀ ابتدایی پایۀ درک مطالب علمی و فناوری در […]

کمک به طرح های کانون