ناسازگاری کودکان و نوجوانان علل و رویکردها

نویسنده: منصف گنيونی، مترجم: زهرا بازرگان، تهران: انتشارات سخن 1390 زهرا بازرگان، تهران:انتشارات سخن 1390

اين کتاب با بررسی نقاط ضعف و قوت روشهای یک ه درحال حاضر در بسياری ازمدارس برای برخورد با اين کودکان به کار گرفته می‎شود، راهبردهائی راپيشنهاد می‎کند که برای ايجاد تعادل و اصلاح رفتار ناسازگارانه، همۀ عوامل دخیل يعنی خانواده، مدرسه، کارشناسان تربيتی و خود کودکان به مشارکت طلبيده می شوند.

زهرا بازرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

راهنمای خانواده برای ترغیب کتابخوان های کودک ونوجوان

راهنمای خانواده برای ترغیب کتابخوان های کودک ونوجوان، نوشتۀ:روی بلج فورد، ترجمۀ: سیروس حِدوَت، سیدعلی مرعشی، تهران: انتشارات سروش ۱۳۸۱ این کتاب که به ویژه برای والدین نوشته شده، شامل راه حل ها و روش هایی برای تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی است که اکثراً به صورت بازی یا […]

کمک به طرح های کانون