دانش آموزان روستایی برای شرکت در کنکور، نیاز به کتاب های پیش دانشگاهی و تست کنکور در تمام رشته ها دارند. کانون توسعه فرهنگی کودکان، هرچند تهیۀ کتاب های درسی را در دستورکار خود ندارد، به خاطر پیشرفت تحصیلی این عزیزان سالانه اقدام به گردآوری این گونه کتاب ها و […]

این کتاب که باتلاش یک سالۀ تمام اعضای فعال کانون توسعه فرهنگی کودکان تهیه شده، شامل دوبخش “گزارش عملکرد ده ساله” و “خاطرات” است و برای آشنایی بیشتر با این سازمان، فعالیت ها واعضای آن منبعی مفید است.  برای دانلود ویژه نامه دهمین سالگرد تاسیس کانون توسعه فرهنگی کودکان لطفا […]

کمک به طرح های کانون