در کوچه ها و با لگد پراندن به سنگ و کلوخ و مشت و لگد زدن به دوست و همکلاسی. در روستا زمین بازی نیست. سالن ورزشی نیست، سالن سینما و تئاتر نیست، کتابفروشی و کتابخانه نیست و. . . با “نیست” ها چگونه توقع “هست” شدن داریم؟ کودک و […]

روز سه شنبه 7مهرماه 1394 آقای دکتر علیرضا رضوی کارگاه آموزشی «ارتباط بدون خشونت برای ایجاد خانواده و جامعه‌ای قوی‌تر» را در محل کانون توسعه فرهنگی کودکان برگزار کرد. ابتدای کارگاه تعریفی از خشونت داده شد. طبق این تعریف خشونت هرگونه رفتاری است که باعث صدمه فیزیکی، روانی، مالی و […]

کمک به طرح های کانون