این کتاب که باتلاش یک سالۀ تمام اعضای فعال کانون توسعه فرهنگی کودکان تهیه شده، شامل دوبخش “گزارش عملکرد ده ساله” و “خاطرات” است و برای آشنایی بیشتر با این سازمان، فعالیت ها واعضای آن منبعی مفید است.  برای دانلود ویژه نامه دهمین سالگرد تاسیس کانون توسعه فرهنگی کودکان لطفا […]

پیک توسعه خبرنامه داخلی کانون توسعه فرهنگی کودکان  شامل اخبار این سازمان و همچنین مطالبی مرتبط با فعالیت های آن است که به طور فصلی منتشر می شود. جهت دانلود پیک توسعه پائیز و زمستان 1392 لطفا اینجا کلیک کنید. جهت دانلود پیک توسعه تابستان 1392 لطفا اینجا کلیک کنید. […]

ماهنامه پیک کتابدار نشریه ای آموزشی برای کتابداران است که شامل مطالب آموزشی برای کتابداران کتابخانه های روستایی کانون توسعه فرهنگی کودکان و تجربیات این کتابداران است.        پیک کتابدار 1393 جهت دانلود پیک کتابدار شماره دی، بهمن و اسفند 1393 لطفا اینجا کلیک کنید. جهت دانلود پیک کتابدار شماره […]

کمک به طرح های کانون