انتخابات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

پس از یکسال نشست و گفت و گو پیرامون مشارکت سازمان های غیردولتی در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ 12 آبان ماه امسال با حضور تعدادی از نمایندگان سازمان های غیردولتی انتخابات انجام شد و خانم ها دکتر فاطمه قاسم زاده، منیر همایونی و آقای خسرو صالحی به عنوان نماینده از طرف این سازمان ها در شورای هماهنگی انتخاب شدند. وظیفه این شورا رسیدگی به مسائل مربوط به کودکان در کلیه زمینه ها می باشد و باید برای اجرائی کردن مواد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک با مسئولان تبادل نظر و مشورت کند تا بهترین تصمیم ها به نفع کودکان در هر مورد اتخاذ شود و به اجرا درآید.

1

نمایندگان سازمان های غیردولتی خود را متعهد می دانند تا منافع عالیه کودک در این تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود و در ارتباط با سازمان های غیردولتی نظرات ایشان به این شورا منتقل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

ما مرگ دوست را باور نمی کنیم

چگونه باور کنیم رفتن یاری را که برای حمایت از کودکان محروم روستاهای دورافتاده همیشه در پی یافتن راه چاره بود تا با همراهی دیگران بتوانیم قدمی برای پیشبرد سلامت و نشاط این کودکان برداریم. هنوز شماره مهرماه مجله ورزشی « سیمای سالم » که به همت امین ایوبـیان، عزیز […]

کمک به طرح های کانون