برگزاری کارگاه های مرور و بازنگری

با توجه به گوناگونی فعالیت های کانون توسعۀ فرهنگی، تشکیل گروه های کاری جدید و افزایش اعضای جدید، گروه آموزش این سازمان برگزاری یک سری کارگاه “مرور و بازنگری” را برای اعضای فعال کانون برنامه ریزی کرده است. هدف از این کارگاه های کوتاه چندساعته که با پرسش و پاسخ و بارش فکری صورت می گیرد، آشنایی بیشتر اعضای کانون با اهداف و فعالیت های گوناگون تک تک گروه ها (کمیته ها)ی آن است. در هر کارگاه، اعضای یکی از گروه ها گردانندۀ کارگاه هستند و با پرسش و پاسخ کار گروه را شفاف تر می کنند و اظهارنظرها و پیشنهادهای همکارانشان را بررسی می کنند. امیدواریم در نتیجۀ این کارگاه ها، همۀ اعضا اهداف و ساختار کلی کانون را بشناسند و ارتباط گروه ها با یکدیگر روشن ترشود.

20140108_113906

درنخستین کارگاه” مرور و بازنگری”، که در هجدهم دی 92 برگزار شد، گروه های “آموزش” و “مسئولان کتابخانه ها” پاسخگوی همکارانشان بودند. کارگاه گروه های دیگر قرار است به فاصلۀ دو تا سه هفته از هم برگزار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

از ملک ادب قافله داران همه رفتند

یحیی مافی، معلم، پژوهشگر و از بنیان گذاران شورای کتاب کودک، از میان ما رفت. او همواره یار و مشوق کانون توسعه فرهنگی کودکان بود و ما را از رهنمودهای خود بهره مند می کرد. این فقدان بزرگ را به خانواده ایشان، شورای کتاب کودک، همکاران خود و تمام جامعه […]

کمک به طرح های کانون