مارگارت الكساندر ادرواردز

edwards[1]

درنيمۀ نخست قرن بيستم، در حالی كه  نوجوانان را گروهی جدا از كودكان و بزرگسالان به شمار می آوردند، كتاب ها وخدمات كتابخانه ای خاصی برای آنان در نظر نمی گرفتند. آنان يا خود رغبتی به كتاب ها و فعاليت های كتابخانه ای كودكان نداشتند يا از ورود به كتابخانه های كودكان منع می شدند. خواندن كتاب های بزرگسالان هم برای اين گروه سنی (١٢ تا١٨ سال) مجاز نبود. در اين دوران مارگارت ا. ادواردز(Margaret A. Edwards ) لزوم برنامه ها وخدمات كتابداری خاص نوجوانان را تشخيص داد و خود به رواج آن همت گماشت.

مارگارت الكساندر ادواردز در سال ١٩٠٢ در روستايی كوچك در ايالت تگزاس امريكا به دنيا آمد كه در آن امكانات زيادی برای تحصيلات نبود. او تا زمانی كه برای ادامۀ تحصيل در دبيرستان به شهر رفت، جز معدودی كتاب كه درخانه داشتند، چيزی برای خواندن نداشت و به ندرت می توانست از كتابخانۀ نزديك ترين شهر استفاده كند. پس از اتمام تحصيلات دانشگاهی در مدرسه ای به تدريس مشغول شد، ولی پس از مدتی به دليل آن كه خطای يك مشاور را به او گوشزد كرده بود، اخراج شد. او كه در اين هنگام سی ساله بود و تجربۀ ده ساله ای در كار با نوجوانان داشت، پس از گذراندن يك دورۀ كتابداری در كتابخانه ای مشغول به كار شد و در اينجا بود كه كار بقيۀ عمرش جهت و شكل گرفت، چنان كه خود می گفت:« هنگامی كه كار در اين زمينۀ جديد را آغاز كردم، عاشق نوجوانانی شدم كه قبلاً آنان را می شناختم و عاشق كتاب هايی كه قبلاً نمی شناختم.»

مارگارت ادرواردز برای اين كه كتاب های مناسب نوجوانان را پيدا كند، تمام اوقات فراغت خود را به خواندن كتاب هايی می گذراند كه دسته دسته از كتابخانه به خانه می برد. او فقط به نظر خود اكتفا نمی كرد و نظر نوجوانان را نيز دربارۀ كتاب ها جويا می شد تا مجموعه ای از كتاب های مناسب برای آنان فراهم كند. او پس از چند سال كار در كتابخانۀ محل كارش كه در شهرواقع شده بود، به اين فكر افتاد كه اين خدمات را در روستای خود نيز ارائه كند. به آنجا رفت و در دبيرستان ها به معرفی كتاب ها پرداخت كه درآن موقع كاری بی سابقه بود. او اين كار را به نقاط محروم ديگر نيز گسترش داد. فعاليت های ادواردز از اين فراتر رفت و به برگزاری نمايشگاه كتاب و معرفی مشاغل مرتبط با كتاب انجاميد. ازجمله كارهای بی سابقۀ او اين بود كه او برای اين كه كتاب ها را به كودكان محله های فقير نشين بالتيمور، شهری كه درآن كار می كرد، برساند با يك گاری كرايه ای در خيابان های شهر می گشت و كتاب ها را به نوجوانان معرفی می كرد و امانت می داد. روش كار او، يعنی خواندن مداوم، نظرخواهی و تبادل نظر روی همكاران او در كتابخانه اثر گذاشت و كتابداران ديگر هم به خواندن و بررسی كتاب ها پرداختند تا سرانجام مجموعه ای متشكل از دويست كتاب فراهم آمد. اين برنامه و توجه به خدمات كتابداری خاص نوجوانان در محدودۀ كتابخانۀ انوچ پرات، جايی كه ادواردز كار می كرد، باقی نماد و به تدريج در كتابخانه های ديگر در سراسر امريكا رواج يافت و با انتشار كتاب های خاص نوجوانان تقويت شد.

تلاش های مارگارت الكساندر ادواردز در كتابش” باغ زيبا و هجوم جانوران” بازگو شده است. طبق وصيت او پس از مرگش در سال ١٩٨٨،دارايی هايش دربنيادی به نام خود او به ترويج كتابخوانی در ميان نوجوانان تخصيص يافت. انجمن خدمات كتابخانه ای نوجوانان امريكا(YALSA  ) از سال ١٩٩٨به افتخار خانم ادواردز، كه دوستانش او را الكس صدامی زدند، جايزه ای به نام “الكس” را مقرر كرده كه سالانه به ده كتاب جديد بزرگسالان كه برای نوجوانان مناسب است، داده می شود. اين انجمن همچنين سالانه جايزۀ مارگارت ا. ادواردز را به يك نويسنده كه مجموعه آثارش روی ادبيات نوجوانان تأثيری ماندگار و چشمگير گذاشته باشد، اهدا می كند.

ترجمه و تدوین: شاهده سعیدی

با استفاده از سايت های: www.ala.org

www.wikipedia.org

 www.carr.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

بورلی کلیری

بورلی کلیِری (Beverly Cleary )، نویسندۀ کتاب های رامونا زمانی کتابدار کودک بوده است و خود این دوره را در کارش بسیار اثر گذار می داند. بورلی کلیری در سال ۱۹۱۶ (۱۲۹۵ ) درمک مین ویل، در ایالت اورگون امریکا متولد شد و سال های اولیۀ زندگی اش را در […]

کمک به طرح های کانون