گزارش برگزاری کارگاه های کانون توسعه فرهنگی کودکان

کارگاه  برنامه ریزی و چشم انداز سازمان های غیر دولتی و تعیین استراتژی سازمان ها  در تاریخ 21 اردیبهشت (11مای) با حضور 25  شرکت  کتتده از سازمان های غیردولتی و اعضای کانون توسعه فرهنگی  برگزار شد.  مدرس این کارگاه خانم خدیجه یارعلی بود.
 سازمان های غیردولتی شرکت کننده عبارت بودند از: خانه کتابدار کودک و نوجوان ، انجمن یاری کودکان در معرض خطر ، خیریه صدیقین ، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان ،انجمن یاری کودکان ،انجمن هگمتانه و انجمن حامیان کودکان .

2

 در این کارگاه مباحث  زیر مطرح شد:
     – مشخص کردن جامعۀ هدف
     –  مشخص کردن مسیر
      –  نوشتن چشم انداز یا افق دید
     – بررسی وضعیت موجود
     – شناخت وضعیت مطلوب
      – بیانیه مأموریت
      – تعیین اهداف کوتاه مدت

3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

کارگاه تسهیلگری فعالیت های آموزشی – فرهنگی در روستا

کارگاه  تسهیلگری فعالیت های آموزشی – فرهنگی در روستا در تاریخ 29 اردیبهشت ( 19 مای ) در کانون تو سعه فرهنگی کودکان برگزار شد. مدرس این کارگاه خانم دکتر زهرا بازرگان بود. در این کارگاه   اعضای چند سازمان غیر دولتی و اعضای کانون توسعه فرهنگی شرکت داشتند.سازمان های شرکت […]

کمک به طرح های کانون