به درخواست انجمن ترویج علم ایران مبنی بر معرفی یکی از فرهنگیان با سابقه در روستا که علاوه بر مسئولیت آموزشی رسمی، در ترویج علم و فراهم آوردن امکانات جنبی برای آموزش کودکان و نوجوانان روستای خود تلاش مستمر کرده است، کانون توسعه فرهنگی کودکان آقای علی سمعیان یکی از […]

چهارمین دورۀ آموزش کتابداران کتابخانه های روستایی روز بیستم شهریور ماه 1389 در مجتمع فرهنگی ایثار واقع در کردان کرج، طی مراسمی کار خود را آغاز کرد.    در این مراسم ابتدا منیر همایونی مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان به شرکت کنندگان خیرمقدم گفت.وی در ادامه به نقش آموزش […]

کمک به طرح های کانون