کتاب و کلمه را به روستاها ببریم در نشست وضعیت امروز چشم انداز فردا درباره کتاب و کتاب خوانی در کانون پرورش فکر کودکان رضا خاکی نژاد عضو کانون توسعه‌ی فرهنگی کودکان گفت که بچه‌های ما بدون کتاب ارتباط کافی با محیط پیرامون‌شان پیدا نمی‌کنند و به‌تدریج دچار لکنت اجتماعی می‌شوند. […]

پایگاه اطلاع رسانی زاگرسیان، گزارش کوتاهی از نخستین مراسم تقدیر از گروه های ترویج کتابخوانی کشور، که در آن کانون توسعه فرهنگی کودکان تقدیر شد، منتشر کرده است. http://www.zagrosian.com/view/788/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

  خبرگزاری کتابداری و اطلاع رسانی ایران، در آبان 93 مصاحبه ای با فرمهر منجزی، عضو هیئت مدیرۀ کانون توسعه فرهنگی کودکان، را در وبسایت خود منتشر کرد. http://www.lisna.ir/Talk/17120-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

خانم منیر همایونی، مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان، در روز نهم خرداد 93 سخنران نشست “نهادهای کتاب کودک و مسئولیت اجتماعی” در سرای اهل قلم بود. خبر کوتاهی از این نشست در پیوند زیر از پایگاه خبری تحلیلی ملکانه آمده است. http://www.molkaneh.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/  

کمک به طرح های کانون