تحقیقات نشان داده است که والدین و معلم ها با بلند خوانی روزانه می توانند به بچه ها کمک کنند خواننده های موفقی باشند. 1- اجازه دهید کودک کتاب را انتخاب کند یک راه فوق العاده عالی برای این که کودکان به بلند خوانی علاقه مند شوند و به […]

کمک به طرح های کانون