سفر به کتابخانه اجوار کلا

روز سه شنبه 27 فروردین ماه خانم فرمهر منجزی از همکاران کانون توسعه فرهنگی کودکان برای شرکت در جلسه ماهانه گروه محیط زیست کتابخانة روستای اجوارکلا سفری به این کتابخانه داشت که گزارش آن را در زیر می خوانیم:

طبق قرار قبلی با بچه های گروه سبز سه شنبه راهی اجوار کلا شدم. بچه ها ساعت 2:30 به کتابخانه آمدند استقبال خوب بود حدود بیست نفر عضو این گروه بودند. اول کارهایی که قبلاً قرار بود انجام دهند را با هم مرور کردیم. دفتر گروه نوشته شده بود. چون در سفر قبلی کارگاه گزارش نویسی و محیط زیست را با هم برگزار کرده بودیم و با بچه ها قرار گذاشته بودیم دفتری تهیه کنند، تمام کتاب های محیط زیستی را در آن دفتر ثبت کنند و گزارش جلسه هایشان را هم بنویسند. گروه این کار را انجام داده بودند.

???????????????????????????????

در این جلسه ابتدا از بچه ها خواستم با توافق با همدیگر اسمی برای گروه انتخاب کنند. آن ها اسم گروهشان را « دهکده سبز » گذاشتند. سپس از آن ها خواستم لوگوی گروه را طراحی کنند. همة بچه ها تلاش شان را کردند. بعد از آن تمام نقاشی ها را به دیوار زدیم و برای هر کدام رای گرفتیم. از بین نقاشی ها دوتایشان با اکثریت آرا انتخاب شد و قرار شد لوگوی گروه تلفیقی از آن دو نقاشی باشد.

???????????????????????????????

بعد از تعیین اسم و لوگو برای انجام فعالیت هایی برنامه ریزی کردیم و کتاب هایی را برای خواندن تعیین کردیم.

برنامة بعدی گروه « دهکده سبز » جمع آوری زباله های خشک روستا است. برای این کار نیاز به طراحی پوستر، تعیین روز مشخص و محل مشخص و گفت و گو با دهیار برای حمل زباله هاست. نماینده های گروه قرار شد با دهیار صحبت کنند و بقیة کارها را هم با همکاری اعضای گروه انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

محیط زیست و کتابخانه ها

یکی از فعالیت های کتابخانه های کانون توسـعه فرهنگی کودکان برگزاری کارگاه های محـیط زیست برای گروه های سنی مختلف است. معـمولاً بعد از برگزاری کارگاه محیط زیسـت گروه هایی در کـتابخانه تشـکیل می شود و فعالیت های زیست محیطی مختلفی در روستا انجام می دهند. یکی از این گروه […]

کمک به طرح های کانون