کارگاه ترویج کتاب خوانی برای مادران در موسسه ایلیا
یکی از راه های ترویج کتاب خوانی و عادت به مطالعه، کتاب خوانی مادر و فرزند است. تا مادران به این کار عادت نکنند نمی توان انتظار داشت در کودکان شان عادت به مطالعه نهادینه شود .
به همین دلیل تصمیم گرفتیم کارگاه خواندن با مادران را در مؤسسه ایلیا برگزار کنیم.
خوشبختانه جلسه اول با حدود بیست مادر تشکیل شد. پیش از شروع کتاب خوانی دربارۀ مشکلات مادران و فرزندان شان صحبت کردیم و پس از آن به این نتیجه رسیدیم که برای حل برخی از این مشکلات و نزدیک کردن کودکان و مادران کتاب خوانی با هم می تواند یک راه حل باشد.
هم چنین مادر کتاب خوان خودش الگوی خوبی برای کودکش است. در اولین جلسۀ کتاب “می خواستم نویسنده شوم،آشپز شدم” نوشتۀ خانم فاطمه ستوده را خواندیم . این کتاب شامل داستان های کوتاه است. چون عنوان هر داستان با آشپزی ارتباط داشت. و طنزی زیبا در آن بود ، خانم ها خیلی زود با آن ارتباط برقرار کردند و جذب کتاب شدند. پس از خواندن اولین داستان ،از خانم ها پرسیدم آیا کسی می خواهد در خواندن مشارکت کند، خوشبختانه برای اولین کار داوطلبانی اعلام آمادگی کردند و کتاب دست به دست چرخید. و خود خانم ها کتاب را خواندند. پس از خواندن یکی دو داستان کوتاه بخشی از کتاب   ” اگربودی می گفتی” نوشتۀ عصمت عباسی را خواندیم .
در پایان قرار شد خانم ها گروه های کتاب خوانی تشکیل دهند و پس از آن خودشان باهم کتاب خوانی داشته باشند.
●فرمهر منجزی

photo_2016-10-25_13-01-17 photo_2016-10-25_13-01-24 photo_2016-10-25_13-01-35 photo_2016-10-25_13-02-01 photo_2016-10-25_13-13-14 photo_2016-10-25_13-00-27 photo_2016-10-25_13-00-35 photo_2016-10-25_13-00-41 photo_2016-10-25_13-00-17 photo_2016-10-25_13-01-11 photo_2016-10-25_13-01-13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

برگزیدگان سومین جشنواره تقدیر از افراد و گروه های برگزیده در ترویج کتاب خوانی

برگزیدگان سومین جشنواره تقدیر از افراد و گروه های برگزیده در ترویج کتاب خوانی  

کمک به طرح های کانون