گزارش سفر خراسان جنوبی

در سفر خراسان جنوبی که از روز شنبه 16 شهریور92 آغاز شد و در چهارشنبه 20 شهریور پایان یافت، پنج عضو کانون توسعۀ فرهنگی کودکان شرکت داشتند: خانم منیرهمایونی، مدیراجرایی کانون، خانم فرناز بهزادی، استاد نمایش های عروسکی،  شاهده سعیدی، مسئول کتابخانه های خراسان جنوبی، آقای دکتر فرزانه فراز از حامیان مالی کانون که به تازگی از محل اقامت خود، کشور آلمان، به ایران آمده است و آقای مهندس رضا سوادکوهی، مسئول گروه آی تی کانون. ما در استان خراسان جنوبی شش کتابخانه داریم و همین امکان آموزش های گروهی به کتابداران را امکان پذیر می سازد. درنتیجه بخش اعظم این سفر به آموزش جمعی کتابداران و کمک کتابداران این استان درکتابخانۀ دارالشفاء فاطمه زهرای بیرجند اختصاص داشت و دو سفر روستایی یکی به روستای دهک برای بازدید از مکان جدید کتابخانه و یکی به روستای دستگرد برای بازدید از مکانی که قرار است کتابخانۀ روستای حاجی آباد به آن منتقل شود، نیز دربرنامه پیش بینی شده بود. این نخستین دیدار اعضای کانون از مکان جدید کتابخانۀ دارالشفاء فاطمه زهرا(س) نیز بود. کتابخانۀ دارالشفاء فاطمه زهرا، یکی از قدیمی ترین کتابخانه های کانون، دوازده سال پیش تأسیس شده ولی چندبار تغییر مکان داشته است. درحال حاضر این کتابخانه دربخشی از یک ساختمانی قدیمی تازه تعمیر که متعلق به درمانگاه خیریه دارالشفاء فاطمه زهرا(س) است، قرار دارد.

dar-2

روز نخست

درنخستین روزاین سفر، طبق برنامه، خانم فرناز بهزادی در کتابخانۀ دارالشفاء فاطمه زهرا(س) کارگاه ساخت عروسک های نمایشی از اشیای دورریز را تشکیل داد. پیش از شروع این کارگاه، اعضای نوجوان این کتابخانه با خواندن سرود و اجرای نمایش به ما خوشامد گفتند. با این که کارگاه عروسک سازی برای کتابداران روستایی پیش بینی شده بود، عده ای از این اعضای نوجوان کتابخانه نیز به شرکت کنندگان این کارگاه پیوستند.

dar-3

خانم بهزادی کارگاه را با گفتار کوتاهی دربارۀ اهمیت حفاظت از محیط زیست و دلایل بازیافت و استفاده از مواد دور ریز به ویژه موادی که در طبیعت تجزیه نمی شوند، آغاز کرد. سپس به طور خلاصه انواع عروسک های نمایشی راهمراه با نمایش تصویری آن ها شرح داد. پس از این مقدمه، کار عملی ساختن عروسک های نمایشی با بطری های پلاستیکی آب معدنی وتکه های پارچه و کاموا آغاز شد و تا پایان وقت کتابخانه ادامه یافت.

دراین ضمن، خانم همایونی در یکی از اتاق های وسیع مجاور کتابخانه، که هنوز خالی است، با کودکان خردسال به بازی و کتابخوانی پرداخت.

dar-4

دربین این کودکان چهار تا دوازده سال، کودکانی افغانی بودند که معلوم شد بی سوادند و به مدرسه نمی روند. خانم همایونی اسامی آن ها را یادداشت کرد تا بعداً در کلاس های سوادآموزی که در کتابخانه تشکیل خواهد شد، شرکت کنند. قرار شد که این کلاس ها با همکاری کتابداران کتابخانۀ دارالشفا و آقای نادی تشکیل شود. آقای نادی کتابدار سیار بازنشستۀ کانون پرورش فکری کودکان است که از سال ها پیش، چه پیش از بازنشستگی و چه پس از آن، با ما همکاری داشته است. او دراین سفر به دیدار ما آمد و برای همکاری بیشتر، به ویژه در سوادآموزی به کود کان بازمانده از تحصیل اعلام آمادگی کرد.

dar-6

روز دوم

کارگاه عروسک سازی در صبح روز دوم ادامه یافت و شرکت کنندگان عروسک های خود را کامل کردند و گروهی از شرکت کنندگان نوجوان با عروسک های خود نمایشی اجرا کردند. خانم بهزادی پس از پایان کارگاه خود از گروه جدا شدو به تهران بازگشت.

dar-8

در ساعات ابتدایی صبح، خانم ها همایونی و سعیدی و آقای دکتر فرزانه فر به اتفاق آقای سمعیان ، از رابطان محلی، برای بازدید از محل پیش بینی شده برای انتقال کتابخانۀ حاجی آباد به روستای دستگرد رفتند. کتابخانۀ روستای حاجی آباد که قبلاً به طور موقت در اتاق هایی از حسینیۀ این روستا مستقر بود، به علت نیاز حسینیه به این اتاق ها و نیافتن محل جایگزین، مدتی است به حالت تعطیل درآمده است. به اتفاق خانم صمدی، دهدار روستای دستگرد و همسر ایشان، آقای دستگردی، عضو شورای روستا به دیدن ساختمانی که برای کتابخانه اهدا شده است، رفتیم. این ساختمان نیمه کاره فضاهای مناسب برای فعالیت های کتابخانه ای ما را دارد و برای تأسیس کتابخانه تأیید شد. قرار شد تا اتمام ساختمان، شخصی را به عنوان کتابدار به ما معرفی کنند تا برای آموزش های لازم به او اقدام کنیم.

dastgerd

بعداز ظهر، آقای سواد کوهی کارگاه خود را عنوان«کتابداری نوین، کتابخانه های دیجیتالی» آغاز کرد و دربارۀ کتابخانۀ دیجیتالی، مجازی و تفاوت های آن ها با کتابخانه های سنتی توضیحاتی داد. طبق این تعاریف، کتابخانه های ما به دلیل داشتن مواد و وسایل دیجیتالی، کتابخانۀ دیجیتالی به شمار می آیند. آقای سوادکوهی با تأکید براین که باید از تمام فناوری های موجود برای فعالیت در کتابخانه استفاده کرد، با کتابداران دربارۀ فناوری های موجود در کتابخانه هایشان به بحث و گفت و گو پرداخت.

dar-9

پس از بخش نخست کارگاه آقای سوادکوهی، خانم ها همایونی و سعیدی دربارۀ کار با کتاب «ارزش های زندگی» صحبت کردند. این کتاب که شامل فعالیت هایی برای ترویج فرهنگ صلح است، مدتی است که از طریق نشریۀ داخلی پیک کتابدار به کتابداران پیشنهاد شده است.

درپایان این جلسه، کتابداران و اعضای کانون جشن کوچک غیرمنتظره ای به مناسبت تولد خانم همایونی برگزارکردند. چون معمولاً دوره های آموزش کتابداران در هفتۀ دوم یا سوم شهریور برگزار می شود، این سومین باری بود که همراه با کتابداران تولد خانم همایونی را جشن می گرفتیم.

dar-10

روز سوم

صبح روز سوم آقای سوادکوهی بخش دوم کارگاه خود را با گفت و گو دربارۀ کاربردهای فناوری های موجود در کتابخانه های روستایی کانون توسعه فرهنگی کودکان، در ساماندهی کتابخانه، تهیۀ گزارش و وظایف دیگر کتابداران ادامه داد. کتابداران با مطرح کردن فعالیت های معمول خود در کتابخانه، برای تسهیل آن ها به کمک فناوری از آقای سوادکوهی راهنمایی گرفتند. همچنین آقای سوادکوهی دربارۀ امکانات تدریس کامپیوتر در تک تک روستاها اطلاعاتی از کتابداران گرفت. این تبادل اطلاعات در پی تصمیم کانون مبنی بر استفادۀ بیشینه از مدرسان و امکانات بومی برای آموزش در روستاها، که از ضرورت های توسعۀ پایدار است، صورت گرفت.

در مدتی که این کارگاه در کتابخانۀ دارالشفا جریان داشت، خانم همایونی و آقای دکتر فرزانه فر به دیدار مسئولان آموزش و پرورش استان رفتند تا دربارۀ ادامۀ کار دبیرستان کاردانش خنگ، که کانون مبدع تأسیس آن بوده است، صحبت کنند. این دبیرستان و خوابگاه دانش آموزی روستای خنگ، که از سوی کانون توسعۀ فرهنگی کودکان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته، قرار است به علت مشکلات مالی آموزش و پرورش تعطیل شوند. حل این مشکل به فعالیت افراد محلی موکول شد و تا آغاز سال تحصیلی و موعد نامنویسی امید به ادامۀ کار این دبیرستان وجود دارد.

در بعدازظهر روز سوم، تمام کتابداران به جز کتابداران کتابخانۀ دارالشفاء فاطمه زهرا(س) به روستای خود بازگشتند و خانم سعیدی به آموزش عملی این کتابداران درزمینۀ خدمات فنی و ساماندهی کتابخانه پرداخت.

روز چهارم

در روز چهارم، خانم سعیدی و آقایان فرزانه فر و سوادکوهی به روستای دهک رفتند. خانم همایونی به علت بیماری شدید نتوانست به این سفر برود.

deh-2

گروهی از مردم روستای دهک درمحل جدید کتابخانۀ دهک در انتظار ما بودند. صحبت از کتاب های محبوب و بازگویی داستان های آن ها به قصه های عامیانه، متل ها و شعرهای محلی کشید و چندنفر از حاضران درجمع، از پیر و جوان برای ما قصه گفتند و شعر محلی خواندند. در این دیدار فرصتی دست داد تا معصومه محمدپور، نخستین کتابدار روستای دهک، را که از تهران به دیدار خانوادۀ خود آمده بود، ملاقات کنیم. به اتفاق او به بررسی مشکلات و نیازهای اعضای کتابخانه و کتابدارپرداختیم.

دراین سفر، آقای سوادکوهی دربارۀ آموزش کامپیوتر در کتابخانه با خانم مرضیه مقری، یکی از دومدرسی که به طور داوطلبانه با کتابخانه همکاری می کنند، صحبت کرد تا دربارۀ وضعیت این آموزش درکتابخانه و امکانات موجود در روستا برای این کار، نیازهای مدرسان و اعضا اطلاعات لازم رابه دست آورد.

روز پنجم

برای روز پنجم، به دلیل این که پرواز بازگشت صبح بود ( که باهشت ساعت تأخیر شب انجام شد!)، برنامه ای پیش بینی نشده بود. ولی به پیشنهاد آقای سمعیان به بازدید از مؤسسۀ خیریۀ حضرت رسول ال..(ص) رفتیم. اهداف این مؤسسه ایجاد اشتغال برای دختران کم توان ذهنی و جسمی، ایجاد زمینۀ مساعد برای تحصیل دانش آموزان مستعد بی بضاعت و ارائۀ خدمات توانبخشی و حمایت از خانواده های بی سرپرست و ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت پوشش است و به این منظور کمک های مالی جمع آوری می کند.

در محل این خیریه، دختران کم توان ذهنی و جسمی به بافتن گبه و گلیم و نوعی بافت با تکه پارچه که آن را «شوربا بافی» می گفتند، و نیز گلدوزی مشغول بودند. مربیان همه به طور داوطلب با این موسسه همکاری می کنند و درآمد حاصل از فروش هر یک از محصولات به کسی که آن را ساخته است، پرداخت می شود. محیط آرام و پرمهر این موسسه و زیبایی و کیفیت کارهای دستی قابل تحسین بود. این خیریه در ماه های آینده نمایشگاهی برگزار خواهد کرد که از طریق سایت کانون به اطلاع اعضا خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

ویژه نامه دهمین سال آغاز به کار کانون توسعه فرهنگی کودکان

این کتاب که باتلاش یک سالۀ تمام اعضای فعال کانون توسعه فرهنگی کودکان تهیه شده، شامل دوبخش “گزارش عملکرد ده ساله” و “خاطرات” است و برای آشنایی بیشتر با این سازمان، فعالیت ها واعضای آن منبعی مفید است.  برای دانلود ویژه نامه دهمین سالگرد تاسیس کانون توسعه فرهنگی کودکان لطفا […]

کمک به طرح های کانون