کتابداران بزرگ

كتابداران بزرگ

درتمام جوامعی كه فرهنگ كتابخوانی پيشرفته ای دارند، كتابداری حرفه ای مهم و ارزشمند است، به ويژه كتابداری در مدارس و كتابخانه های كودكان يا بخش كودك كتابخانه های عمومی. در مدارس، معلمان از راهنمايی ها و كمك كتابداران در انتخاب و توصيۀ مطالب خواندنی و منابع تحقيقی سود می جويند و مؤلفان، تصويرگران، بررسان و منقدان كتاب كودك برای بهبود كار خود از تجربيات كتابداران كودك استفاده می كنند. درهيئت های داوری جوايز بزرگ كتاب كودك معمولاً يك ياچند كتابدار گنجانده شده اند و برنامه ريزی، نظرخواهی و سازماندهی بسياری از جوايز كتاب كودك كه خوانندگان كودك و نوجوان داوران آنها هستند، به عهدۀ كتابداران كودك و كتابداران مدارس است. اهميت كتابداران در ترويج فرهنگ كتابخوانی و ادبيات كودك به حدی است كه بعضی از جوايز را به افتخار آنان نامگذاری كرده اند. بعضی از نويسندگان صاحب نام كتاب های كودكان كتابدار بوده اند و تجربۀ ارتباط مستقيم آنان با كودكان در موفقيتشان تأثير بسيار گذاشته است.

دراین بخش با کتابداران بزرگی از سراسر دنیا آشنا می شوید.

شیالی رامام ریتا رانگاناتان 

پورا بلپره

مارگارت الكساندر ادرواردز

بورلی کلیری

مارگارت ماهی

      

     

    

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

گزارش از کارگاه گزارش نویسی در حسینه ارشاد

کارگاه گزارش نویسی با رویکرد نویسندگی و مهارت نوشتن به مثابه پیش‌نیاز گزارشگری، روز 23 مهرماه در محل حسینیه ارشاد برگزار شد. در این کارگاه نمایندگان سازما‌ن‌ها و تشکل‌های زیرمجموعۀ شورای گسترش فرهنگ صلح شرکت داشتند.  آقای رضا خاکی‌نژاد روزنامه‌نگار و مدرس میهمان، ضمن تعریف گزارش و تشریح ویژگی‌های انواع […]

کمک به طرح های کانون